Atuty wspólnej marki

Jako część koncernu STRABAG czerpiemy korzyści z efektu synergii i szerokiego wachlarza możliwości rozwoju. Dla naszych klientów oznacza to dostęp do systematycznie poszerzanych kompetencji oraz wartość dodaną. Jako część koncernu budowlanego uzupełniamy zakres usług o obsługę i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi.