We Work on Progress

Sektor budowlany jest jedną z największych dźwigni ochrony klimatu w Niemczech. Obecnie 75% emisji gazów cieplarnianych z budynków jest wynikiem samej tylko eksploatacji obiektów, głównie wskutek ogrzewania i chłodzenia.

Zarządzanie energią
Zarządzanie energią

Efektywność energetyczna jest do możliwa do osiągnięcia

[ ]