Zarządzanie energią i zrównoważony rozwój

Efektywność energetyczna jest do możliwa do osiągnięcia